den 19 augusti 2022 Sitemap Skriv ut
 Sök
Välkommen

Vi tillverkar och säljer asfaltmassor

Så här går det till
Chauffören kör upp på vågstationen för tomvägning.
Trycker in bilnummer och företag samt märkning.
Tar genom snabbtelefon kontakt med operatören 
på asfaltfabriken och beställer önskad kvalitet och mängd.
Operatören ger anvisning om var lastning skall ske.
Behöver chauffören vänta finns ett café där vi bjuder
på kaffe och macka.
Efter lastning väger chauffören på fordonsvågen och 
tar emot följesedel.

Vi kontrollerar kvaliteten på vår produktion genom
asfaltlaboratorium som finns i anslutning till anläggningen.

Du hittar oss genom att köra E 18 från Stäket mot 
Enköping, tar avfart Brunna/Livgardet/ och följer skyltar
ASFALTVERK
Vår adress är Energivägen 15